JAKUB ADAMEC - TRAVELLING IN TIME (ŚWIEŻY KURZ​/​SVĚŽÍ KURZ)

by JAKUB ADAMEC

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

about

PL:
Jakub Adamec znany jest z szalonego i całkiem słynnego zespołu I LOVE 69 POPGEJU. To Czesi. To ważne. Ich ostatnia płyta „Let’s Gold Corridor“ została przez niektórych czeskich krytyków uznana za „być może najlepszą czeską płytę w historii“ i aczkolwiek ze względu na zawartość, może to wydawać się sądem ryzykownym czy nawet kontrowersyjnym, jednak coś w tym definitywnie jest.

Jakub od kilku lat mieszka w Polsce, współpracuje z polskimi i czeskimi artystami. Jest twórcą zajmującym się różnymi polami sztuki, psychodeliczną, post-popową magmą na granicy notorycznego wybuchu. Jest bardzo odważny i dość radykalny, broni swojej wizji świata bardzo dokładnie i bezkompromisowo.
„TRAVELLING IN TIME (ŚWIEŻY KURZ/SVĚŽÍ KURZ)“ jest podsumowaniem jego różnych dotychczasowych działań, ale jednocześnie jak sam tytuł wskazuje obraniem nowego kursu. Wszystkie utwory powstały na bazie ścieżek dźwiękowych filmów video, które Jakub tworzył na przestrzeni kilku ostatnich lat, na potrzeby płyty zostały one solidnie przebudowane, rozwinięte, brak obrazu został wypełniony muzyką i słowem.
Rezultatem jest dziennik świata osobistego, ale odbija się w nim wszystko co dookoła. Pryzmaty i kalejdoskopy. I promienie.

Zwinna żonglerka samplami i wycinkami medialnego szumu, pojawiająca się baśniowość, strzępy obciachowych hitów, telewizyjne promieniowanie i szumy z zaświatów - to i o wiele więcej zajmuje słuchacza na tej niezwykłej płycie. Każdy drobny element jest częścią narracji, każdy czemuś konkretnemu służy, z innymi się łączy, niektóre nabierają prawie symbolicznego znaczenia. Wielu nie rozkodujemy, może przy dozie szczęścia zdarzy się, że autor wyjaśni kiedyś niektóre wątki, ale ogromna część przyjemności w trakcie słuchania bierzę się właśnie z umysłowej pracy, którą trzeba tutaj samemu wykonać. Na pierwszy rzut ucha dla wielu to może być bardzo skomplikowana muzyka, ale wyczuwalna ilość emocji i intymność niektórych zdarzeń jest w stanie prędzej czy później wciągnąć każdego choć trochę bardziej uważnego słuchacza. I wtedy okazuje się, że można nawet tańczyć, że bas jeśli się już pojawia jest bardzo głęboki a klaśnięcia są bardzo miekkie i głaszczą nasz mózg, a ciche szepty są wprost do naszego ucha.
Jakub mówi i śpiewa w kilku językach, głównie po czesku i polsku, także po angielsku i w paru nieznanych.

Dźwięki zabrane filmom, odarte z obrazu potrafią wyświetlać w umyśle słuchacza własną projekcję. Ta muzyka potrafi tę sztuczkę w sposób szczególny, intensywnie i uporczywie zmusza, i nagabuje. Kolory, przestrzenie, smutek i uśmiech, blisko i daleko. Lecimy przez czas, lub tylko lewitujemy i delikatnie odczuwamy. Pusta chmura lub chmura gradowa. Optyka i tęczowe światło. Należy rozsiewać dobro.

Ładnie zapakowanej płycie towarzyszy duża dawka specjalnie przygotowanej przez Jakuba grafiki. To też jest ważne.

Polsko-czeska współpraca nabrała zupełnie nowych rumieńców. Politycy mogą tylko zazdrościć.
____
____________________________
CZ:
Jakub Adamec je známý z šílené kapely I Love 69 Popgeju. Jejich poslední album "Let’s Gold Corridor" byl některými českými kritiky považována za "možná nejlepší české album posledních několika let", a přesto že kvůli jeho obsahu, by to mohlo vypadat jako riskantní nebo dokonce kontroverzní soud, něco na tom rozhodně bude.

Jakub už několik let žije v Polsku a po celou dobu spolupracuje s polskými a českých umělci. Je autorem, který se zabývá různými oblastmi umění, psychedelickým, post-popovým magmatem na hranici notorického výbuchu. Je odvážný a radikální, obhajuje svou vizi světa přesně a bez kompromisů.
"TRAVELLING IN TIME (ŚWIEŻY KURZ/SVĚŽÍ KURZ)“ je souhrnem různých dosavadních činností, ale současně, jak název napovídá, obratem na nový kurz. Všechny skladby byly vytvořeny na základě audiotracků ke krátkým video filmům, které Jakub vytvořil v období posledních několika let. Na desku tyto audiostopy ovšem solidně přebudoval, rozšířil, místo chybějícího obrazu bylo zaplněno hudbou a slovy.
Výsledkem je deník osobního světa, ve kterém se ale odráží všechno to, co je kolem nás. Hlediska a kaleidoskopy. A paprsky.

Bystré samplové žonglování a odřezky mediálního šumu, objevující se básnění a cáry trapných hitů, televizní záření a šumy z podsvětí – to a mnohem více zaujme posluchače na tomto mimořádném albu. Každý malý úlomek je součástí vyprávění, každý element zde něčemu slouží, spojuje se s jinými, některé nabírají téměř symbolický význam. Mnoho z nich nerozkódujeme, možná s trochou štěstí se stane, že autor sám někdy některá vlákna vyjasní, ale velká část potěšení při poslechu vzniká vlastně vykonanou duševní prací, kterou posluchač sám vytvoří. Na první poslech to pro mnohé může být velmi komplikovaná hudba, ale patrné množství emocí a intimity některých akcí, mohou dříve či později vtáhnout každého trochu pozornějšího posluchače. A pak se ukáže, že můžete klidně tančit, že pokud se objevuje basa, tak je velmi hluboko a tleskání jsou velmi měkká a hladí náš mozek, a tiché šeptání je rovnou do našich uší.
Jakub mluví a zpívá v několika jazycích, zejména v češtině a polštině, také v angličtině a v několika neznámých.

Zvuky sebrané filmům, seškrábaný obraz dokáže v mysli posluchače promítnout vlastní projekce. Tato hudba je schopna vykonat tento trik zvláštním způsobem, intenzivně a vytrvale k tomu nutí a naléhá. Barvy, prostory, smutek a úsměv, v blízkosti i daleko. Letíme skrze čas, nebo jen tak levitujeme a jemně cítíme. Prázdná oblaka nebo mrak krupobití. Optika a duhové světlo. Mělo by se šířit dobro.

Pěkně zabalené CD je doplněno velkou dávkou Jakubovy speciálně připravené grafiky a několika dalších překvapení. To je také důležité.

Polsko-česká spolupráce vyjevila zcela nové ruměnce. Politici mohou jen závidět.
____
______________________________
ENG:
Jakub Adamec might be known for some from the band I LOVE 69 POPGEJU. They are from Czech Republic. It is kind of important situation. Their recent album „Let’s Gold Corridor“ was critically aclaimed (by some) as „probably the best czech album ever recorded“, and even if such opinion is always risky and controversial, we can’t say that it is completely not right.

Jakub lives in Poland for some years already, cooperates and collaborates with polish and czech artists. He deal with various art-zones, his psuchedelic, post-pop magma is constantly on the edge of eruption. He is very brave author, quite radical, defenses his visions in every detail, without compromise.
„TRAVELLING IN TIME (ŚWIEŻY KURZ/SVĚŽÍ KURZ)“ summs up actions he did so far, but as title says we travel in time from the past and we should land in future. All the tracks are based on soundtracks which Jakub made for his own videos through the years, but he rebuilded all of them, developed the stories, lack of visible he fulfilled with audible, music and words.
The result is kind of diary or journal, working as the mirror, where the whole world around looks for the reflection. Prisms and caleidoscopes. And rays.

He juggles with samples and snippets of media-noise, adds some fairy-tale vibes, massacred cheesy pop hits, tv radiations and transmissions from the inner and outer spaces, ghosts and strange aetheral creatures are also present - all of it and much more we have on this album. Each detail is the part of narrative lines, works with others, some elements becomes symbols. Most of them probably we can’t decode, but or goal should be to just have a pleasure of listening, mind is stimulated, brain caressed. This is not a complicated music, even if seems to, all the problems can be in the listener, not in this music itself. But relax, and fly, he is whispering directly into YOUR ear. There is so much emotion here, intimacy and freedom, feelings.

Jakub says and sings in various languages, mostly in czech and polish, also in english, why not, plus some alien ones.

When you take the sounds from movies and leave them lonesome, they start immediately to project their own visions. On this album such effect is very strong, tricks are endless, listener is seduced and pleased. Colors, spaces, sadness and joy, close and far. We fly throug time, or we just only levitate, surrounded by life. Empty cloud or hail cloud. Optics science and rainbow light. Please spread the good.

Album is nicely packaged, lot of especially prepared graphics by the Author himself. It is important.
______

text Jan Mikuła
_________________________

credits

released June 25, 2012

music and such and cover design by Jakub Adamec, mixed/mastered by WK.

license

tags

about

Mik.Musik.!. Katowice, Poland

Mik.Musik.!. very past and very present. ain't no label, ain't no collective. just some expression. action. and freedom.
archives are kept well, some of the treasures you can check here. enjoy. present time is also smart.

contact / help

Contact Mik.Musik.!.

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

Mik.Musik.!. recommends:

If you like JAKUB ADAMEC - TRAVELLING IN TIME (ŚWIEŻY KURZ/SVĚŽÍ KURZ), you may also like: